lijn1lijn2
8 nieuwe woningen ontworpen op een bestaand gebouw.
Vormgegeven met het motto: Inzicht met uitzicht.
De pijlers trekken de blik van het winkelend publiek omhoog.
Gelijktijdig vormen ze de basis van een subtiele passage.
Het architectonische gebaar maakt het ritme van het bestaande
gebouw inzichtelijk.
De ronding vormt de basis voor een fijne leefruimte en geeft het
uitzicht een bijzondere omlijsting.
De woningen zijn gebaseerd op de originele structuur.
De passage vormt zich om de hoek van het gebouw.
De ronding aan de voorzijde zorgt, tezamen met het materiaalgebruik
voor contrast en harmonie in de overgang van oud naar nieuw.

architectuur1

woningen

architectuur2

passage

architectuur3

marktplein

architectuur4

uitzicht

architectuur5

plattegrond

architectuur6

zijaanzicht

architectuurgroot

Ontwerpwedstrijd de Top van Bisschoff